Nettside under konstruksjon!

Website under construction!

NORSenter for keramisk kunst (SKK) er en nyetablert, kunstnerstyrt arena for innovative prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshoper i leire. Gjennom hele året inviteres én eller flere kunstnere til artist-in-residence opphold, etterfulgt av en utstilling og et formidlingsprogram.


ENGThe Centre for Ceramic Art (CCA) is a newly established, artist-run arena for innovative projects, artistic exchanges and workshops in clay. Throughout the year, one or more artists are invited to stay as an artist-in-residence, followed by an exhibition and a presentation programme.

Photo by Hilde Jordbruen

Meld deg på vårt nyhetsbrev! / Sign up for our newsletter!